XI Konferencja 16-18 listopada 2017 r.


Szanowni Państwo,XI konferencja organizowana przez Polską Grupę Raka Płuca tradycyjnie w Warszawie, w listopadzie odbywa się pod patronatem International Association for the Study of Lung Cancer – IASLC (Międzynarodowego Stowarzyszenia do Badań nad Rakiem Płuca). Pozwala to na korzystanie nie tylko z dorobku tej organizacji i osiagnięć ostatniej Światowej Konferencji Raka Płuca – WCLC2017, ale także z udziału w naszej konferencji międzynarodowych ekspertów.

Tegoroczna konferencja jest zgodna z MedTech Europe Code of Ethical Business Practice. 
http://www.polgrp.org.pl/2014/xi_konferencja_zgodna_z_medtech_europe_code_of_ethical_business_practice

Podobnie jak w latach poprzednich, chcielibyśmy omówić wszystkie aktualne zagadnienia związane z leczeniem chorych na raka płuca, podkreślając znaczenie wielodyscyplinarnego traktowania tego nowotworu.

Osiągnięcia biologii molekularnej, rozwój technik torakochirurgii oraz technologii w radioterapii spowodowały, że coraz częściej leczenie jest profilowane do indywidualnych potrzeb każdego chorego. Korzyści odnoszone z leczenia zależą od decyzji podejmowanych wspólnie - przez specjalistów różnych dziedzin. Jest naszym celem, aby nadchodząca konferencja nadal była platformą wymiany doświadczeń specjalistów z wielu dziedzin medycyny. Jak co roku odbędą się warsztaty z udziałem anatomopatologów we współpracy z Polskim Towarzystwem Patologów oraz warsztaty torakochirurgiczne. Dodatkowo w programie tegorocznej konferencji znalazły się warsztaty dla pulmunologów, dla techników, z radioterapii oraz z diagnostyki obrazowej.

Zachęcamy również do udziału w sesjach wspólnie prowadzonych z Polskim Towarzystwem Chorób Płuc, sekcją onkologiczną tego Towarzystwa, Polskim Towarzystwem Onkologicznym i Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej.

Przekonani jesteśmy, że omówiona problematyka spotka się
z Państwa zainteresowaniem i okaże się pomocna w codziennej praktyce.


Zarząd Polskiej Grupy Raka Płuca