IASLC


Szanowni Państwo,

ścisła współpraca pomiędzy Polską Grupą Raka Płuca – PolGRP (www.polgrp.org.pl)

a Międzynarodowym Towarzystwem do Badań nad Rakiem Płuca – IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer – www.iaslc.org ) pozwala Państwu zaoferować członkostwo w obu Towarzystwach na specjalnych warunkach:

1 - obecna składka roczna w PolGRP wynosi 20 zł. rocznie;

2 - obecna składka IASLC wynosi 250,- USD rocznie lub 600,- USD za 3 lata;

3 - dla osób opłacających członkostwo w obu Towarzystwach jednocześnie składka roczna wynosi 150 zł.,  obejmuje wszelkie prawa i obowiązki członkowskie w obu Towarzystwach z wyłączeniem prawa głosu w IASLC.

Dodatkowo członkostwo daje prawo do:

- obniżonej opłaty rejestracyjnej na tegoroczną XI Konferencję Polskiej Grupy Raka Płuca (www.rakpluca11.pl ) w wysokości 65 zł;

- rabatu w wysokości 250,- USD
w opłacie rejestracyjnej na tegoroczną Światową Konferencję IASLC w Jokohamie
http://wclc2017.iaslc.org/registration-accommodation/registration/

oraz prenumeratę Journal of Thoracic Oncology wraz z suplementami, a także prawo do wnioskowania o stypendia IASLC i do udziału w pracach komitetów IASLC.

Polska Grupa Raka Płuca dysponuje książkami:

- IASLC Thoracic Oncology Textbook w cenie 150,- zł;

- IASLC Staging Manual in Thoracic Oncolgy w cenie 60,-zł,

o zakupie decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Zgłoszenia: a.wachowicz@igichp.edu.pl

Zarząd Polskiej Grupy Raka Płuca