STYPENDIA

Polskiej Grupy Raka Płuca

 

Stowarzyszenie Polska Grupa Raka Płuca we współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem do Badań nad Rakiem Płuca – IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) ufundowało w 2018 roku stypendia pozwalające na udział w Światowej Konferencji Raka Płuca – WCLC lekarzom przedstawiającym zakwalifikowane prace.


Zgłoszenia zatytułowane „Stypendia” prosimy przesyłać na adres: awachowicz@rakpluca12.pl


W 2017 roku stypendia pozwalające na udział w
Światowej Konferencji Raka Płuca w Jokohamie otrzymali:

dr Tomasz Gil – Kraków

dr Mateusz Florczuk – Warszawa

dr Marcin Ostrowski – Gdańsk

dr Anna Romaszko-Wójtowicz – Olsztyn

http://www.polgrp.org.pl/2020/stypendia_polskiej_g...